maanantai 1. helmikuuta 2016

Karma

 Karma

Lue selostukseni "Nondualismi" ennen tätä tekstiä.

Karma. Selostukseni ja opetukseni koskee siis mieltä ja tietoista kokemusta, enkä toistaiseksi ole kokenut aiheelliseksi selostaa muita asioita vaikka niin nondualismi kuin karmakin ulottuu myös mielen ulkopuolelle muihin aihealueisiin. Mitä tulee mieleen eli psykologiaamme ja sen ehdollistuneeseen tai ehdollistumattomaan tilaan niin siihen liittyy keskeisesti syyn ja seurauksen laki, joka tarkoittaa toimintaa ja toiminnan seurausta. Puhutaan karman laista. Tämä tarkoittaa, että on olemassa jokin tai jotkin syyt siihen miksi mielemme on sekava ja ehdollistunut, toisin sanoen dualistinen. Mielen ehdollistuneisuus on seurausta siitä, että olemme mieltäneet asioiden olevan tavalla miten ne eivät todellisuudessa ole. Tämä harhakuviin ja -käsityksiin uskominen, niiden totena pitäminen on syy tyytymättömyyteemme eli siihen miksi koemme, että jokin meissä tai elämässämme on pielessä. Niin syy kuin seurauskin eli "karma", on (ensisijaisesti) mielessä. Päästäksemme pois tästä virhehavaintoihin perustuvien käsitysten ja ehdollistumien kierteestä, karmisten pinttymien luomasta samsarasta, meidän täytyy korjata asia tietoisen kokemuksen tunnistamalla. 

Syy siihen miksi tämä on lääke dualististen ehdollistumien eli karmisten jälkien poistamiseksi on siinä, että tietoinen kokemus ei ole dualistinen vaan nondualistinen. Se puolestaan voi tapahtua monin teknisin tavoin, eri jooga/meditaatiomenetelmin. On siis syy ja seuraus niin mielen ehdollistumiselle kuin myös sen ehdollistumattomaksi tekemiselle. 

Tämä ehdollistumattomaksi tekeminen tarkoittaa mielen sisältöjen asettamista laajempaan perspektiiviin ja niiden todellisen luonteen näkemistä, niiden oivaltamista (insight). Tätä puolestaan seuraa todentaminen elävässä elämässä. Tämä saadaan aikaan harjoittamalla, joka siis myös noudattaa syyn ja seurauksen lakia. On syy tyytymättömyydellä ja on syy tyytymättömyydestä vapautumisella. 


Puhun usein karman kolmesta lajista: hyvä karma, huono karma ja vapauttava karma. Näistä kaksi ensimmäistä viittaavat suotuisiin ja epäsuotuisiin olosuhteisiin. Näin mielen harjoittamisen ja nondualismin näkökulmasta katsottuna niiden arvo ei ole siinä miten ehdollistunut mielemme eli minämme nämä karmamme eteentuomat asiat ja olosuhteet mieltää (mieluinen vs. epämieluinen) vaan siinä miten nämä ensisijaisesti mielessämme koetut mieluiset tai epämieluiset ehdollistumat saavat aikaan tyytymättömyyden kokemuksia ja sitä kautta saavat ihmisen etsimään tietä siitä ulos. Tästä näkökulmasta katsottuna sekä hyvät, että huonot olosuhteet voivat toimia mielen ymmärtämistä vauhdittavina tekijöinä. Mielen harjoittaminen, joogaaminen ja meditoiminen, (jos opetus huomioi validilla tavalla mielen harjoittamisen ulottuvuuden) on vapauttavaa toimintaa, jolla on looginen seurauksensa eli vapautuminen mielen ehdollistumisesta. 


Tämä on selostukseni karmasta. Ehkä se ei ole kovin hienostunut tai kattava mutta näkisin, että toimiva ja sovelluskelpoinen.

- Baba, 1.2.2016.

Open Heart,
www.openheart.fi